SCHEDULESCHEDULE

Please use the scheduler below to book into any classes you plan to attend ahead of time.


  • Class bookings open up 1 week in advance and are subject to waitlists if full.

  • A Momence student account and an active membership package is required to register for class. First-time participants can also message us directly. 

  • We suggest that you arrive 10-15 minutes early to handle formalities and get settled in.
Class

Yin Yang Yoga

Hue Le
Hue Le
- All levels Yin and Yang yoga practices involve building heat and strength in Yang like asana movements and then balancing that with the more cooling and flexible conditioning qualities of Yin poses. If you want a complete balancing practice for building strength as well as deep tissue stretching then a Yin and Yang class is for you. ---- Mọi trình độ Lớp Yin Yang Yoga bao gồm việc làm nóng người và tăng sức mạnh trong các chuyển động kiểu Yang, sau đó cân bằng lại với các tư thế Yin mang tính hạ nhiệt, giãn cơ và tăng sự dẻo dai. Nếu bạn muốn có một thực hành cân bằng hoàn chỉnh để xây dựng sức mạnh cũng như giãn mô sâu, lớp Yin Yang này là dành cho bạn.
Monday January 30, 2023
5:15 PM - 6:15 PM60 min
Om Factory Hoi An
₫260,000

Class

After Work Flow

Lan Do
Lan Do
-All levels A Vinyasa-inspired flow targeting the common discomforts in your body after a long working (or sitting) day: neck & shoulders strain, lower back stress, tight hips, etc. Slow-paced and gentle movements, combined with calming breathworks, this class will bring you stress-relieved and good sleep at night. Cuối Ngày Làm Việc -Mọi trình độ Một lớp theo phong cách Vinyasa, nhắm đến các đau mỏi thường thấy sau một ngày dài ngồi làm việc: mỏi cổ vai gáy, đau lưng dưới, cứng hông, v.v. Nhịp độ chậm, chuyển động nhẹ nhàng, kết hợp với các bài thở làm dịu tâm trí, lớp này sẽ giúp bạn có một giấc ngủ ngon thư giãn.
Monday January 30, 2023
6:30 PM - 7:30 PM60 min
Om Factory Hoi An
₫260,000

Class

Slow Flow

June Bui
June Bui
-All level A Vinyasa class that practicing at a slow meditative pace. Different from a traditional Vinyasa class, Slow Flow gives you much more room to practice the art of “being”. Instead of moving to each breath, we slow down, hold the poses a little longer, take several round of breaths and drop our awareness into deeper layers of the body and the mind. Slow Flow brings your mind into more calmness and peace while helping you improve your body strength and flexibility. It’s a perfect environment for yogis at all levels and especially those who want to de-stress from a busy week.
Tuesday January 31, 2023
8:15 AM - 9:15 AM60 min
Om Factory Hoi An
₫260,000

Class

Move Strong

Tien Pham
Tien Pham
Tuesday January 31, 2023
10:00 AM - 11:00 AM60 min
Om Factory Hoi An
₫260,000

Class

Aerial Core

Thuy Nguyen
Thuy Nguyen
-All Level Ignite your core, get strong, and find balance in body & mind — all while balancing in a hammock! Acquaint yourself with muscles you never knew you had, and leave invigorated and walking tall. --- Tập trung làm khoẻ, đốt cháy cơ lõi, cân bằng thân tâm trí khi treo mình trên dây. Kích hoạt vùng cơ bắp mà trước nay bạn chưa bao giờ tập tới. Kết thúc lớp học, bạn sẽ cảm thấy như tiếp thêm sinh lực hoặc trở nên cao lớn hơn
Tuesday January 31, 2023
11:15 AM - 12:15 PM60 min
Om Factory Hoi An
₫260,000

Class

Aerial Yoga 2

Thuy Nguyen
Thuy Nguyen
Mastered the basics? Conquered your fear of inverting? Awesome! You're ready for Level 2. Aerial Yoga 2 classes challenge you to increase your strength & flexibility, while learning to flow through multiple poses without ever setting your feet down to rest. Level 2 students learn to use the hammock for acrobatic balancing, while integrating more flips & cirque into their practice.
Tuesday January 31, 2023
5:15 PM - 6:15 PM60 min
Om Factory Hoi An
₫260,000

Class

Gentle Flow

Thuy Nguyen
Thuy Nguyen
- All levels A class at a slower pace, with less intense poses, and usually includes extended time for meditation, yogic breath work, and relaxation. Friendly for everybody, regardless of their flexibility or strength. -Mọi trình độ Một lớp tập chậm rãi, không chú trọng vào các tư thế khó hay căng, mà dành nhiều thời gian hơn cho thực hành thiền định, tập hít thở, và thư giãn. Thân thiện cho tất cả mọi người, bất kể ở mức độ dẻo hay khỏe như thế nào.
Wednesday February 1, 2023
8:15 AM - 9:15 AM60 min
Om Factory Hoi An
₫260,000

Class

Aerial Yoga 1

Thuy Nguyen
Thuy Nguyen
-Beginners Aerial Yoga combines classical yoga postures you may already know, with aerial acrobatics. This Level-1 Aerial class will guide you through fun-and-no-fear poses to learn the aerial techniques, build your strength, balancing skills, and flexibility for the next levels. --- Trình độ: mới bắt đầu Aerial Yoga - Yoga Bay - kết hợp các tư thế yoga cổ điển mà bạn có thể đã quen thuộc với các động tác nhào lộn trên không. Lớp học trình độ 1 này, thông qua các tư thế hay ho mà không hề đáng sợ, sẽ hướng dẫn bạn nắm vững các kỹ thuật trên không, xây dựng sức mạnh, khả năng thăng bằng, và tăng tính linh hoạt, làm nền tảng cho bạn lên các lớp Aerial trình độ cao hơn.
Wednesday February 1, 2023
11:15 AM - 12:15 PM60 min
Om Factory Hoi An
₫260,000

Class

Mat Pilates

Meg Le
Meg Le
-All levels This is a no-impact, functional movement system that teaches proper breath, spinal alignment, and to work from the “powerhouse.” Focusing on mobility and deep core strengthening in all planes using body weight and props to train our body to move more effectively and efficiently both on and off the mat. This class is for you if you want to build long, lean muscles, improve posture, balance, flexibility, and athletic performance, and connect mind-body-breath to release stress and improve concentration. All fitness levels welcome, no experience necessary. ---- - Mọi trình độ Đây là một phương pháp chuyển động chức năng không ảnh hưởng đến khớp, dạy bạn cách thở đúng, căn chỉnh cột sống, và rèn luyện từ “trung tâm năng lượng” của cơ thể. Bộ môn này tập trung rèn luyện tính linh hoạt và cơ lõi sâu trên mọi phương chuyển động, sử dụng trọng lượng cơ thể và dụng cụ để rèn luyện cho cơ thể biết cách chuyển động hiệu quả cả ở trong và ngoài lớp tập. Lớp học này dành cho bạn nếu bạn muốn xây dựng cơ bắp dài và săn chắc, cải thiện tư thế, sự cân bằng, tính linh hoạt, và thành tích thể thao, đồng thời kết nối hơi thở-cơ thể-tâm trí để giải phóng căng thẳng và cải thiện sự tập trung.
Wednesday February 1, 2023
5:15 PM - 6:15 PM60 min
Om Factory Hoi An
₫260,000

Class

Restorative

Lan Do
Lan Do
-All levels A sweet class with a lot of props to support the body, to such an extent that you feel safe enough to completely relax the body and mind. Sometimes this class can have a theme to target a specific area or internal system in your body, such as digestive system, thyroid glands, etc. --- Phục Hồi -Mọi trình độ Một lớp ngọt ngào với rất nhiều dụng cụ hỗ trợ nâng đỡ cơ thể, sao cho người tập thấy đủ an toàn để hoàn toàn thả lỏng cơ thể cùng tâm trí. Đôi khi, lớp này có thể có chủ đề xoay quanh một khu vực hoặc hệ cơ quan cụ thể trên người, như phục hồi hệ tiêu hóa, tuyến giáp, v.v.
Wednesday February 1, 2023
6:30 PM - 7:30 PM60 min
Om Factory Hoi An
₫260,000

Class

Glow Flow

June Bui
June Bui
-All Level “The teacher learns the most”. We learn better when we teach. And Glow Flow is a Vinyasa class where you are invited to find your inner teacher. Along with the instructed sequences, there are sections where you are empowered to tune into the needs of your own body and mind to practice what feels right in the moment for you. This inspires a deeper level of trust with your body and mind, and takes your yoga practice to the next level of mastery. Come to a Glow Flow and you will walk away feeling strong, confident and refresh.
Thursday February 2, 2023
8:15 AM - 9:15 AM60 min
Om Factory Hoi An
₫260,000

Class

Hatha Yoga

Lan Do
Lan Do
-All levels Hatha yoga focuses on posture and breathing techniques, traditionally to channel vital energy. Classes usually consist of breathing exercises, long-hold yoga poses (1-2 min), and deep relaxation. --- Mọi trình độ Hatha Yoga tập trung vào các tư thế và kỹ thuật hít thở mà theo truyền thống có tác dụng dẫn truyền sinh lực. Một lớp thường bao gồm hít thở, các tư thế Yoga giữ lâu (1-2 phút), và thư giãn sâu.
Thursday February 2, 2023
10:00 AM - 11:00 AM60 min
Om Factory Hoi An
₫260,000

Class

Aerial Core

Thuy Nguyen
Thuy Nguyen
-All Level Ignite your core, get strong, and find balance in body & mind — all while balancing in a hammock! Acquaint yourself with muscles you never knew you had, and leave invigorated and walking tall. --- Tập trung làm khoẻ, đốt cháy cơ lõi, cân bằng thân tâm trí khi treo mình trên dây. Kích hoạt vùng cơ bắp mà trước nay bạn chưa bao giờ tập tới. Kết thúc lớp học, bạn sẽ cảm thấy như tiếp thêm sinh lực hoặc trở nên cao lớn hơn
Thursday February 2, 2023
11:15 AM - 12:15 PM60 min
Om Factory Hoi An
₫260,000

Class

Power Sunset

Fara Marz
Fara Marz
-Intermediate A Vinyasa-inspired class, Power Sunset focuses on using the muscle strength and joint flexibility to move. This class can be fast or slow paced, depending on the topic and purpose. The class will interweave exercises of muscle strengthening, flexibility building, hand balance, inversions. --- -Trình độ trung cấp Dựa trên nền tảng Vinyasa, Power Sunset tập trung vào sử dụng sức mạnh của cơ bắp và linh hoạt của xương khớp để chuyển động. Nhịp điệu của lớp tập có thể nhanh hoặc chậm tuỳ theo chủ đề và mục đích để học viên cảm nhận. Lớp học sẽ đan xen các bài tập rèn luyện cơ, xây dựng tính linh hoạt, thăng bằng tay, đảo ngược.
Thursday February 2, 2023
5:15 PM - 6:15 PM60 min
Om Factory Hoi An
₫260,000

Class

Strength & Flexibility

Hue Le
Hue Le
-All levels A Vinyasa-style class aiming to improve your strength and flexibility. Challenge yourself in this class and be surprised about your ability. --- -Mọi trình độ Một lớp theo phong cách Vinyasa, hướng đến việc xây dựng sức mạnh và tính dẻo dai của bạn. Hãy đến để thử thách chính mình trong lớp này, và bạn sẽ thấy ngạc nhiên về khả năng của mình.
Friday February 3, 2023
8:15 AM - 9:15 AM60 min
Om Factory Hoi An
₫260,000

Class

Aerial Dance

Thuy Nguyen
Thuy Nguyen
- All levels Aerial Dance is a combination of aerial poses and music, strength & elegance, bringing more grace & creativity to your aerial practice. In this class you will learn to use aerial fabric to create elegant shapes and beautiful inversions inspired from yoga poses, and to choreographed dance sequencing. --- -Mọi trình độ Aerial Dance là sự kết hợp của Yoga Bay và âm nhạc, kết hợp sức mạnh & sự thanh lịch, mang lại sự duyên dáng và sáng tạo hơn cho thực hành Yoga Bay của bạn. Trong lớp học này, bạn sẽ học cách sử dụng võng bay để vào các tư thế thanh lịch và nghịch đảo đẹp mắt,và học cách biên đạo một bài theo nhạc.
Friday February 3, 2023
11:15 AM - 12:15 PM60 min
Om Factory Hoi An
₫260,000

Class

Power Sunset

Fara Marz
Fara Marz
-Intermediate A Vinyasa-inspired class, Power Sunset focuses on using the muscle strength and joint flexibility to move. This class can be fast or slow paced, depending on the topic and purpose. The class will interweave exercises of muscle strengthening, flexibility building, hand balance, inversions. --- -Trình độ trung cấp Dựa trên nền tảng Vinyasa, Power Sunset tập trung vào sử dụng sức mạnh của cơ bắp và linh hoạt của xương khớp để chuyển động. Nhịp điệu của lớp tập có thể nhanh hoặc chậm tuỳ theo chủ đề và mục đích để học viên cảm nhận. Lớp học sẽ đan xen các bài tập rèn luyện cơ, xây dựng tính linh hoạt, thăng bằng tay, đảo ngược.
Friday February 3, 2023
5:15 PM - 6:15 PM60 min
Om Factory Hoi An
₫260,000

Class

Aerial Mellow Flow

Lan Do
Lan Do
-All levels Aerial Yoga with low-hanged hammocks to support your body in restorative or yin-like poses. This class often focuses on relaxation and deep stretches. --- -Mọi trình độ Một lớp Yoga Bay với võng treo thấp gần mặt đất, có tác dụng nâng đỡ cơ thể bạn trong các tư thế kiểu Phục Hồi hoặc Yin. Lớp này thường tập trung vào việc kéo giãn cơ và thư giãn sâu.
Friday February 3, 2023
6:30 PM - 7:30 PM60 min
Om Factory Hoi An
₫260,000

Class

Yin Yoga

Harry JD
Harry JD
- All levels The practice of Yin yoga involves holding deep stretching poses for normally between 3-5 minutes each and complements the hustle or bustle of daily life by slowing down and retreating into the body and mind. Yin yoga works the deep fascia and helps us to practise patience. --- -Mọi trình độ Bộ môn Yin Yoga bao gồm các tư thế kéo giãn sâu, được giữ từ 3-5 phút. Thực hành này bổ trợ, bù lại cho cuộc sống bận rộn, khi cho ta cơ hội được chậm lại, rút trở về vào thân và tâm. Yin Yoga tác động lên các mô sâu trong cơ thể, và giúp ta rèn luyện sự kiên nhẫn.
Saturday February 4, 2023
8:15 AM - 9:15 AM60 min
Om Factory Hoi An
₫260,000

Class

Mat Pilates

Meg Le
Meg Le
-All levels This is a no-impact, functional movement system that teaches proper breath, spinal alignment, and to work from the “powerhouse.” Focusing on mobility and deep core strengthening in all planes using body weight and props to train our body to move more effectively and efficiently both on and off the mat. This class is for you if you want to build long, lean muscles, improve posture, balance, flexibility, and athletic performance, and connect mind-body-breath to release stress and improve concentration. All fitness levels welcome, no experience necessary. ---- - Mọi trình độ Đây là một phương pháp chuyển động chức năng không ảnh hưởng đến khớp, dạy bạn cách thở đúng, căn chỉnh cột sống, và rèn luyện từ “trung tâm năng lượng” của cơ thể. Bộ môn này tập trung rèn luyện tính linh hoạt và cơ lõi sâu trên mọi phương chuyển động, sử dụng trọng lượng cơ thể và dụng cụ để rèn luyện cho cơ thể biết cách chuyển động hiệu quả cả ở trong và ngoài lớp tập. Lớp học này dành cho bạn nếu bạn muốn xây dựng cơ bắp dài và săn chắc, cải thiện tư thế, sự cân bằng, tính linh hoạt, và thành tích thể thao, đồng thời kết nối hơi thở-cơ thể-tâm trí để giải phóng căng thẳng và cải thiện sự tập trung.
Saturday February 4, 2023
10:00 AM - 11:00 AM60 min
Om Factory Hoi An
₫260,000


SEE YOU ON THE MAT / IN THE AIR!