TEAMTEAM


/JUNE BÙI

RYT-200
June hoàn thành khóa ĐTGV 200h tại OM Factory Hội An và trở thành giáo viên Yoga đăng kí với Yoga Alliance (RYT) vào đầu năm 2022. Cô đã bắt đầu tập Yoga từ năm 2015 để giữ cho cơ thể khỏe mạnh và linh hoạt, rồi Yoga nhanh chóng trở thành một lối sống khi June tiếp tục thực hành sâu hơn và khám phá các nhánh khác của Yoga. Cô đã luyện tập trong các lớp Yoga nâng cao, các lớp chuyên đề, và thực hành nhiều trường phái Yoga khác nhau trên thế giới.


Vào năm 2017, tại một lớp chuyên đề Yoga Tantra ở Thái Lan, June đã khám phá ra mục đích của mình là trở thành Life Coach - người khai vấn về cuộc sống. Từ đó, cô đã tổ chức các lớp Yoga riêng của mình cùng những lớp chuyên đề về phát triển cá nhân, để giúp mọi người đưa Yoga và chánh niệm vào cuộc sống thường ngày. June đã đồng tổ chức thành công các chuyến nghỉ dưỡng sức khỏe toàn diện ở Thái Lan và Brazil, dạy Yoga, thở và thiền cho các doanh nhân và dân du mục công nghệ (digital nomad).


Trong Yoga Sutras 1.2, Sri Pantajali đã viết: “Yoga Chitta Vritti Nirodha” - “Yoga là làm tĩnh lại những dao động của tâm trí”. Các lớp Yoga của June sẽ giúp bạn tĩnh tâm và kết nối bạn với con người thật của mình.


CÁC LỚP HƯỚNG DẪN BỞI JUNE:
LỊCH TRÌNH SẮP TỚI